Reklam
Reklam
escort istanbul

Türkiye Turizminin 2023 Geleceğine İlişkin Yaklaşımlar.!

Türkiye 2023 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutlayacak.

Türkiye Turizminin 2023 Geleceğine İlişkin Yaklaşımlar.!
Türkiye Turizminin 2023 Geleceğine İlişkin Yaklaşımlar.! admin
Bu içerik 300 kez okundu.
Reklam

Bu sebeple 2005 yılından beri Türkiye’nin turizmde 2023 hedeflerine ilişkin çeşitli kuruluşlar tarafından farklı tahminlerde bulunulmaktadır. 
 
Yapılan tahminlerin hangi araştırma metodlarına dayandırıldığı belirtilmediği gibi bazılarında da belirledikleri hedeflere göre yüzdesel aritmetik ortalama kullanıldığı müşahede ediliyor.
 
2006 yılında yapılan ekonometrik analizi ile tek değişkenli regresyon öngörü (aralık ve nokta tahminleri) modeline göre dünyada yıllar itibariyle gerçekleşen ve 2023 yılına kadar tahmin edilen global uluslar arası turist çıkışlarına göre ülkemize yurtdışından gelen turist sayısının tahmini yapılarak bir projeksiyon oluşturulmuş. 
 
Yaptığımız bu araştırmada 2006 – 2015yılları arasında ülkemize gelen turist sayılarının bahsi geçen yıllarda öngörülen sayılarla hemen hemen aynı, hatta olağan beklentiler düzeyinde olduğu görülüyor.
 
Ancak, 2016 yılında ülkemizde meydana gelen olumsuz olaylar sonucunda bir önceki yıla göre Türkiye’ye gelen turist sayısında % 30 oranında düşüşün yaşanması projeksiyon çalışma sonuçlarını olumsuz yönde etkiledi.
  
Bu çalışma kapsamında yapılan öngörü analizlerinde Türkiye’nin 2023 hedefi ile ilgili olarak yıllar itibariyle normal akışı içerisinde elde edilen sonuçların yanı sıra  “force majeure” kaynaklı gerçek ve tahmini rakamların karşılaştırılmaları sonucu kötümser, olağan ve iyimser beklentiler elde edildi.
 
Türkiye’nin 2023 Turizm hedefleri ile ilgili yaklaşımlar
 
Türkiye, 2023 yılı için hemen hemen her alanda büyük beklentiler içerisindedir. 
 
500 milyar dolar ihracat hedeflenirken turizm alanında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından çekimser ve farklı tahminler yapılmaktadır. 
 
Bu bağlamda TYD, DPT Turizm Özel İhtisas Komisyonu, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9. Kalkınma Planı ve TÜRSAB tarafından ortaya konan tahminler incelendiğinde tüm bu tahminlerin yapılan bilimsel araştırma sonuçlarıyla farklılık gösterdiği müşahede ediliyor.
 
Uluslararası turist sayısı 2020 - 2023 yılları için 1 milyar 600 milyon olduğunda, Türkiye’de turizmin normal akışı içerisinde olacağı var sayımıyla 2023 yılı için öngörümüz kötümser 60.5, olağan 80.5 ve iyimser olarak 110 milyon kişi beklentisi içinde olması ihtimal dâhilindedir.
 
Ancak, 2016 yılında ülkemizi ziyaret eden turist sayısının önceki iki yıla göre % 30 düşüş kaydetmesi yukarıda yer alan çalışma sonuçlarını olumsuz bir şekilde etkilediği de bir gerçektir. Bu durumda yine öngörü çalışma rakamları dikkate alındığında, 
 
2017 yılı ve 2018 yılı ilk yarısında gerçekleşen rakamlara istinaden, 2023 için kötümser beklentinin 60,5 olacağı kuvvetle muhtemeldir.
 
Normal şartlarda 2023 yılı için “mücbir sebepler” olmaksızın kötümser 60.5, olağan 80.5 ve iyimser 110 milyon turistti. 
 
Ancak, 2016 yılında Türkiye'de yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle 2023 yılında ülkemize turist gelişi bize göre karamsar hedefimiz olan 60,5 milyon ile en fazla 65 milyon arasında olacağı kuvvetle ihtimal dâhilindedir. 
 
Yine, yapmış olduğumuz tahminlere ulaşılması sadece önümüzdeki yıllarda herhangi bir “Mücbir Sebep” faktörünün ortaya çıkmaması halinde mümkün olacaktır.
 
Türk Turizminin 2023 yılı hedefinin yol haritasının önemli bir bölümünü teşkil edecektir: 
 
• Türkiye’nin bugünkü mevcut genel yatak kapasitesi 1,2 milyon civarındadır. Bu husus ile ilgili olarak tarafımızdan yapılan başka bir araştırmamızın sonucuna göre 2023’e kadar en az 1 milyon 800 bin seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.
 
• Turist gelişlerinin küresel manada sağlanması konusunda her bir ülke için farklı turizm stratejisi uygulanmalı ve ihtiyaçlar ona göre tespit edilmelidir.
 
• 2023 hedefine yönelik olarak mevcut havalimanlarımızın kapasitesi yeterli olacaktır. Ancak, özellikle marka kent olma yolunda ilerleyen İstanbul ve Antalya’nın önümüzdeki dönemlerde herbirinin 15 – 25 milyon aralığında turist kabul edeceği göz önünde bulundurularak “Destinasyon Yönetimi İlkeleri” dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 
 
• 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yasası, bugünkü haliyle yeterli olmamakta ve 2023 hedefine hizmet etmemektedir. Önerilen yasa tasarılarına bakıldığında genellikle outgoing konusunda uzmanlaşmış acentalara yöneliktir. Oysaki, döviz getirici nitelik taşıyan ve gerçekten konusunda uluslararası arenada uzmanlaşmış olan incoming acentalarına belirli kriterler doğrultusunda yasada geniş yer verilmeli ve teşvik edilmelidirler. Bu arada tur operatörlüğü yasasının da mutlaka çıkarılması yararlı olacaktır.
 
• Turizm şehir içi trafiği ile iç içedir. Türkiye’nin büyükşehirleri ve özellikle mega kent İstanbul’un trafik sorunu mutlaka çözülmelidir. Aksi takdirde bugünkü İstanbul’un trafik durumuyla önümüzdeki yıllarda hedeflenen turist akışına cevap vermesi mümkün olamayacaktır. Üçüncü Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim) ve Marmaray projeleri gibi alternatifprojelerin hayata geçirilmesi faydalı olacaktır. 
 
• Türkiye’nin ve özellikle İstanbul’un konaklama konusunda arz-talep dengesini dikkate alarak çalışmaların yapılması ve özellikle İstanbul’un Avrupa yakasındaki otel yapımları planlı ve programlı şekilde gerçekleştirilmelidir. 
 
• Doğu Marmara Bölgesi ve Trakya’nın turizmde İstanbul’a destek olmaları adına bu bölgelerin yatırımlarla teşvik edilmesi ve yeni yapılacak otellerin Doğu Marmara Bölgesine ve Trakya’ya kaydırılarak hem İstanbul’un yükünün hafifletilmesi hem de, bu bölgelerde turizm adına fazla tanıtılmamış güzelliklerin turizme katılması gerekmektedir.
 
• Önümüzdeki yıllarda özellikle İstanbul için Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca Kruvaziyer turizminin geliştirilmesi konusunda mevcut Galata Limanı’nın bir an önce hizmete alınması gerekmektedir. 
 
• İstanbul gibi diğer turistik büyük şehirler için metro sistem ağının yanı sıra toplu taşıma amaçlı hafif raylı sistemlerin inşa edilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
• Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin 1.4 milyar nüfusu ile Dünya turizminin en çok dikkat çeken ülkesi konumundadır. Hâlihazırda Çin’den her yıl yaklaşık 180 milyon kişi yurtdışına seyahat etmektedir. UNWTO raporlarına göre Çinliler en çok para harcayan turistlerdir. Bu bağlamda Çin’in ileriki yıllardaki turistik çıkış potansiyeli göz önüne alındığında Çinli turistleri ülkemize çekmek adına sistemli tanıtım programları yapılmalıdır.
 
• Turist girişini arttıracak en önemli unsurlardan bir tanesi de  çok uluslu sportif faaliyetlerin ülkemizde yapılması ülkemizde yapılabilecek bir olimpiyat veya dünya kupası organizasyonu turist gelişini sadece bu organizasyon esnasında değil ondan sonraki yıllarda da belli bir ivme ile attıracaktır.
 
• Ülkemize yurt dışından gelen turistlerin büyük miktarı deniz, kum, güneş olarak tabir ettiğimiz tatilci potansiyelidir.Bunun yanı sıra birçok medeniyetin yer aldığı ve binlerce yıllık tarihi olan Anadolu’muzun kültürel ve inanç turizmine daha çok önem verilmelidir.
 
• Turizmin her kolunda gerekli olan hizmet ve servis anlayışını, gelişen teknolojilerle destekleyerek geliştirmemiz gerekir.
 
• Yurt dışında yazılı ve görsel medyaya büyük önem verilmelidir. Kaliteli tanıtıcı programlar yapılmalıdır.
 
• Yurt içinde ve özellikle yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerinde devletimiz gerçek pazarlama ayağını desteklemelidir. 
 
• Kongre turizmi desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.
 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde incoming yapan seyahat acentaları ve tur operatörleri arasından seçilecek kişilerden oluşan danışma kurulunun yer alması,
 
• Otellerimizde uygulanan yıldızlama sisteminin yeniden ele alınması ve dünya sıtandartlarına göre yeniden yıldızlama yapılması, 
 
• Uluslararası alanda tutarlı, anlamlı ve çekici bir Türkiye markası yaratmaya yönelik tanıtım stratejilerinin geliştirmesi ve uygulanması,
 
• Turizmde ucuz ürün yerine pahalı ve markalaşan ürünleri öne çıkararak kişi başı döviz girdisi arttırma yönünde çok ciddi çalışmaların yapılması ve nitelikli turist sayısının arttırılması,
 
• Turizmde Ar-Ge ye önem verilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması, Kamu ve özel sektör örgütlerinin katılımı ile Ar-Ge Merkezlerinin oluşturulması, istatistiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, 
 
• Bilhassa İstanbul başta olmak üzere turistlerin ilgi odağı olan şehirlerimizde çarpık kentleşme ve yapılaşmayı önleyen, bozulmuş kent ve çevre görünümünü iyileştirecek uygulamaların hayata geçirilmesi,
 
• Turistlerin seyahatleri esnasında çok daha rahat anlayabilecekleri “Turizm Gelişim Koridorları” oluşturulması (ipek yolu koridoru, inanç koridoru, yayla koridoru, kültür koridorları, Hristiyanlığın yayılış koridorları gibi ) 
 
• Sağlık turizmi kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin  farklı yabancı dillerdeki uygulamaları gerçekleştirilmeli. Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında tedavi görmüş yabancı hastaların devamlılığının ve aidiyetinin güçlendirilmesi için onlarla iletişim kurulması,
 
• Termal turizm tesislerinin, hastaneler, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle iş birliği yaparak faaliyet göstermesine yönelik destek mekanizmalarının planlanması,                                              
 
Turizmde süreklilik birinci kuraldır. 
 
Turizm mevsimsel değil tüm yıla yayılmalıdır. 
 
Ülkemiz dünya ülkeleri arasında mukayeseli üstünlüğünü devam ettirmelidir.

#Turkiye #turizmi #recep #2023 #ihracat #ithalat #ekonomibakanlığı #devletdestekleri #İgeme #muratışık
Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Manisada Üzüm erken hasat edildi ! Tescilli erken üzümler.!
Manisada Üzüm erken hasat edildi ! Tescilli erken üzümler.!
Teşvik bilgilendirmeleri tam gaz devam ediyor.!
Teşvik bilgilendirmeleri tam gaz devam ediyor.!